За контакти

Камелита 0746 32221
Камелита 0888 60 48 60
Камелита 0878 60 48 60
Камелита 0897 99 83 79

Камелита kamelita_pj@abv.bg

Вход

За нас

Фирмата е основана в далечната 1991г.  като КФ ”Камелита-ПЖ” в последствие СД ”Камелита-ПЖ-Жилков, Петров, Петров”.

Първата и основна дейност е обучение на водачи на МПС категории “М”, “А”, “В”, “С” и “С+Е”, в последствие “В+Е” и “D”. Своевременно са изградени собствени учебни центрове в гр.Сандански и в гр.Петрич с по 2  кабинета, оборудвани с всички  материално-технически средства, необходими за учебния процес. В момента учебният център в Сандански разполага с 5 учебни зали.

През 2004 г. на фирмата е издадено разрешение от Министерството на транспорта – Дирекция “Национална полиция” за извършване на допълнително обучение за възстановяване на отнети точки от контролния талон при извършване на нарушения от водачите на МПС.

Следващата, наложила се като една от основните дейност на фирмата е професионално обучение, с което се занимаваме от 2005 година. Центърът за професионално обучение е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет за 60 професии и специалности с придобиване на степен на професионална квалификация и съответно издаване на квалификационен документ – свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за професионално обучение, удостоверение за правоспособност. ЦПО “Камелита” е одобрен и  от Агенцията по заетостта за Доставчик на услуги за професионално обучение, което му дава право да провежда безплатни курсове по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за всички желаещи заети и самонаети  осигурени по трудов договор в частната сфера лица, по всички професии, специалности и ключови компетенции в  градовете Сандански, Петрич, Благоевград и Гоце Делчев.

След влизането на страната ни в ЕС с оглед отговаряне на европейските изисквания и покриването на съвременните критерии в бранша  учебен център “Камелита” е лицензиран и за друг вид обучения – ADR /превоз на опасни товари/ и обучение за придобиване на задължителната карта за квалификация на водачи на автомобили за превоз на пътници и товари.