За контакти

Камелита 0746 32221
Камелита 0888 60 48 60
Камелита 0878 60 48 60
Камелита 0897 99 83 79

Камелита kamelita_pj@abv.bg

Вход

Обучение за професионална квалификация

Учебен център “Камелита” е лицензиран от Националната агенция за професионално обазование и обучение към Министерския съвет с Лицензия №200712543 за Център за професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Центърът за професионално обучение е одобрен от Агенцията по заетостта за Доставчик на услуги за професионално обучение, което му дава право да провежда безплатни курсове по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за всички желаещи заети и самонаети  осигурени по трудов договор в частната сфера лица, по следните професии, специалности и ключови компетенции:

 

Документите необходими за кандидатствуване за безплатно обучение по горепосочените професии, специалности и ключови компетенции могат да се получат  на място в офисите на ЦПО “Камелита” в Сандански и Петрич, или в бюрата по труда.